عقیق راهنما
انتخاب شهر مورد نظر
آخرین برنامه ها
محبوب ترین هیئت ها
حسینیه چمرانی های مقیم تهران چهارده معصوم
نوع برنامه : هفتگی (جمعه )
مداح :
جناب آقای ابوالفضل جعفری
سخنران :
تفسیر قرآن استاد غلامی
آدرس : میدان محمدیه ( اعدام )کوچه باغ انگوری چهارراه حاج فخار حسینیه چمرانیهای مقیم مرکز ( چهارده معصوم )

زمان : 7 ??? الی 10 ???
هرهفته جلسه روخوانی و تفسیر قرآن به همراه دعای پر فیض ندبه توسط مادحین با اخلاص درضمن سفره احسان نیز هر هفته برقرار است
دارد
دارد
دارد
دارد