عقیق راهنما
انتخاب شهر مورد نظر
آخرین برنامه ها
محبوب ترین هیئت ها
مکتب تشیع
نوع برنامه : هفتگی (جمعه )
مداح :
حاج کاظم غفارنژاد
سخنران :
حاج آقا کاشانی
آدرس : خیابان وحدت اسلامی-مقابل پارک شهر- کوچه شهید کاوه زهره کرمانی

زمان : 09:00 الی ??:??
شروع مراسم از ساعت ٩الی١۰قرائت قرآن کریم ١۰الی١١سخنرانی ١١الی١٢:٣۰مداحی توسط حاج کاظم غفارنژاد
ندارد
دارد
دارد
ندارد