عقیق راهنما
انتخاب شهر مورد نظر
آخرین برنامه ها
محبوب ترین هیئت ها
روضه سوم ماه ( مراسم سمنوپزان)
نوع برنامه : هفتگی (سه شنبه )
مداح :
سخنران :
آدرس : خ اميريه روبروي مهديه تهران انتهاي کوچه عرفانيان دست راست به سمت بالا مسجد حضرت امام سجاد

زمان : 19:00 الی 03:00
مراسم سمونپزان اين روضه هر سال شب اربعين برگزار مي گردد
ندارد
دارد
دارد
ندارد