عقیق راهنما
انتخاب شهر مورد نظر
آخرین برنامه ها
محبوب ترین هیئت ها
هیئت محبین شهادت
نوع برنامه : هفتگی (سه شنبه )
مداح :
حاج امیر عباسی
سخنران :
خطیب ارجمند
آدرس : شهرک غرب خیابان هرمزان مسجد الزهرا

زمان : 19:30 الی 22:00
داخل پایگاه
ندارد
دارد
دارد
ندارد