عقیق راهنما
انتخاب شهر مورد نظر
آخرین برنامه ها
محبوب ترین هیئت ها
حسینیه 14 معصوم باویلی ها
نوع برنامه : هفتگی (جمعه )
مداح :
ذاکرین اهل بیت
سخنران :
آقای ذاکری
آدرس : افسریه، خیابان شهید رحیمی حسینیه 14 معصوم(ع)

زمان : 18:00 الی 21:00
دارد
دارد
ندارد
دارد