عقیق راهنما
انتخاب شهر مورد نظر
آخرین برنامه ها
محبوب ترین هیئت ها
بیت الهادی ( خالدی )
نوع برنامه : هفتگی (پنج شنبه )
مداح :
سید محمد قاضوی - حاج اکبر مولایی
سخنران :
شیخ مصطفی کرمی
آدرس : تهران - میدان شوش - خیابان شوش شرقی - چهار راه لب خط - خ امام موسی صدر - حسینیه بیت الهادی ( خالدی )

زمان : 15:00 الی 17:00
مداح و سخنران ممکن است در هفته های مختلف تغییر کند . جای پارک برای موتور موجود است .
دارد
ندارد
ندارد
ندارد