عقیق راهنما
انتخاب شهر مورد نظر
آخرین برنامه ها
محبوب ترین هیئت ها
عزاداران سیدالشهدا
نوع برنامه : هفتگی (یک شنبه )
مداح :
امیر فضلعلی بیک،علی فتحی،محمد حسین هدایت زاده
سخنران :
شیخ مقرب
آدرس : شریعتی،خیابان خواجه عبدالله انصاری،خیابان ابوذر،کوچه بیستم

زمان : 21:30 الی 23:00
دارد
دارد
ندارد
ندارد