عقیق راهنما
انتخاب شهر مورد نظر
آخرین برنامه ها
محبوب ترین هیئت ها
صراط الحسین
نوع برنامه : هفتگی (پنج شنبه )
مداح :
حاج کاظم داوری
سخنران :
آدرس : میدان بازار دوم نازی آباد مسجد الرسول

زمان : 20:30 الی 22:30
ندارد
ندارد
ندارد
ندارد