عقیق راهنما
انتخاب شهر مورد نظر
آخرین برنامه ها
محبوب ترین هیئت ها
شورالحسین (ع)
نوع برنامه : هفتگی (یک شنبه )
مداح :
حسین منتهایی-امین دولت آبادی
سخنران :
شیخ امیرحسن فتحی
آدرس : شوش - شهرزادجنوبی -خ شهیدتکلی - حسینیه قمربنی هاشم

زمان : 21:00 الی 23:00
ندارد
دارد
دارد
ندارد