عقیق راهنما
انتخاب شهر مورد نظر
آخرین برنامه ها
محبوب ترین هیئت ها
انصارالحسین(ع)
نوع برنامه : هفتگی (سه شنبه )
مداح :
حاج حسن احضاری
سخنران :
جناب آقای هادی رفیع زاده
آدرس : مسیر اول : بزرگراه شهید نواب - جوادیه (منطقه16) - ده متری دوم - کوچه شهید رحمانی پرست - پرچم هییت مسیر دوم : خیابان کارگر - راه آهن - جوادیه (منطقه16) - ده متری دوم - کوچه شهید رحمانی پرست - پرچم هییت

زمان : 21:30 الی 23:30
ندارد
دارد
دارد
ندارد