عقیق راهنما
انتخاب شهر مورد نظر
آخرین برنامه ها
محبوب ترین هیئت ها
نورالرضا(ع)
نوع برنامه : هفتگی (سه شنبه )
مداح :
حاج امير عباسى
سخنران :
حجت اسلام شيخ على ثمرى
آدرس : شهرك شهيد محلاتى، آزادگان ششم

زمان : 09:30 الی 11:00
دارد
دارد
دارد
ندارد