عقیق راهنما
انتخاب شهر مورد نظر
آخرین برنامه ها
محبوب ترین هیئت ها
توابین
نوع برنامه : هفتگی (جمعه )
مداح :
محمد ابراهیمی اصل
سخنران :
شیخ حسن مظلوم
آدرس : خ پیروزی_حسینیه جوانان حسینی شرق تهران

زمان : 09:00 الی 23:00
ندارد
دارد
ندارد
ندارد