عقیق راهنما
انتخاب شهر مورد نظر
آخرین برنامه ها
محبوب ترین هیئت ها
بیت الحسن المجتبی علیه السلام
نوع برنامه : هفتگی (جمعه )
مداح :
حاج امیر کاتوزیان -حاج سیدمحمد قاضوی
سخنران :
استاد حاج مهدی توکلی
آدرس : میدان بهارستان پشت مدرسه شهید مطهری خیابان شهید گلمحمدی نبش خیابان ایران بیت الحسن المجتبی علیه السلام

زمان : 07:00 الی 10:00
همراه باقراعت زیارت عاشورا ودعای ندبه
دارد
ندارد
دارد
ندارد