عقیق راهنما
انتخاب شهر مورد نظر
آخرین برنامه ها
محبوب ترین هیئت ها
هیئت صاحب الزمان جنوب تهران
نوع برنامه : هفتگی (پنج شنبه )
مداح :
برادر رضائی مرام
سخنران :
برادر بسیجی محسن محمودی
آدرس : تهران خزانه بخارایی فلکه اول 6متری شهید شریفیان کوچه بستانچی حسینیه مکتب الزهرا

زمان : 10:30 الی 13:00
روز شهادت امام صادق
دارد
دارد
دارد
دارد