عقیق راهنما
انتخاب شهر مورد نظر
آخرین برنامه ها
محبوب ترین هیئت ها
صراط الحسین(ع)
نوع برنامه : هفتگی (پنج شنبه )
مداح :
حاج کاظم داوری
سخنران :
آدرس : نازی آباد_میدتن بازار دوم_مسجد رسول اکرم(ص)

زمان : 18:30 الی 20:30
ندارد
دارد
دارد
دارد