عقیق راهنما
انتخاب شهر مورد نظر
آخرین برنامه ها
محبوب ترین هیئت ها
انصار الحسين (ع)
نوع برنامه : هفتگی (پنج شنبه )
مداح :
برادر حميد سلطاني
سخنران :
حاج ولي خسروي
آدرس : خ خاوران شهرك رضويه ده متري قائم آل محمد كوچه شهيد خليلي روبروي مدرسه دانش كوش هيئت انصار الحسين (ع)

زمان : 21:00 الی 10:30
دارد
دارد
دارد
ندارد