عقیق راهنما
انتخاب شهر مورد نظر
آخرین برنامه ها
محبوب ترین هیئت ها
هیات رزمندگان اسلام مکتب الصادق منطقه 19
نوع برنامه : مناسبتی (روز عرفه هیئت کجا برویم؟)
مداح :
مناجات دکتر حسین محمدی فام مداح داود شیعی و شهروز حبیبی
سخنران :
دکتر حسن نوروزی
آدرس : بوستان بزرگ ولایت
تاریخ : 1395/6/21 تا 1395/6/21
زمان : 14:30 الی 18:00
دارد
دارد
ندارد
دارد