عقیق راهنما
انتخاب شهر مورد نظر
آخرین برنامه ها
محبوب ترین هیئت ها
محبان الحسین (ع)-یافت اباد-شهرک امام خمینی
نوع برنامه : هفتگی (پنج شنبه )
مداح :
یوسف زادی-عسگری-فرخنده-قاسمی
سخنران :
مهندس محمدی
آدرس : یافت اباد - شهرک امام خمینی - مسجد جامع امام حسن (ع) - پایگاه بسیج شهید بهشتی

زمان : 20:00 الی 22:00
برنامه هییت محبان الحسین به صورت هفتگی و در مکان ثابت برگزار می گردد
ندارد
دارد
ندارد
دارد