عقیق راهنما
انتخاب شهر مورد نظر
آخرین برنامه ها
محبوب ترین هیئت ها
محفل اباعبدلله الحسین(ع)
نوع برنامه : هفتگی (پنج شنبه )
مداح :
محمد فرج
سخنران :
منصوری
آدرس : شهرری اشرف آباد خیابان رستگارکوچه شهید باهنر تابلو هیت

زمان : 21:00 الی 23:00
ندارد
دارد
دارد
دارد