عقیق راهنما
انتخاب شهر مورد نظر
آخرین برنامه ها
محبوب ترین هیئت ها
عاشقان فاطمه
نوع برنامه : هفتگی (یک شنبه )
مداح :
حاج محمد مولاء-کربلایی فرشید حقی
سخنران :
شیخ مهدی طیب
آدرس : شهرارا-خیابان حجت-علامت بیرق

زمان : 21:00 الی 23:00
دارد
دارد
دارد
ندارد