عقیق راهنما
انتخاب شهر مورد نظر
آخرین برنامه ها
محبوب ترین هیئت ها
هیات فاطمیون
نوع برنامه : هفتگی (شنبه جمعه )
مداح :
گردشی
سخنران :
گردشی
آدرس : تهران،خ آزادی ، بلوار استاد معین، ک پورشمس حسینیه بیت الزهرا(س )

زمان : 19:30 الی 21:00
ندارد
دارد
ندارد
ندارد