عقیق راهنما
انتخاب شهر مورد نظر
آخرین برنامه ها
محبوب ترین هیئت ها
هیأت روضه الشهدا
نوع برنامه : هفتگی (پنج شنبه )
مداح :
دکتر حسین محمدی فام
سخنران :
آدرس : پونک، خیابان سردار جنگل، خیابان بهار غربی، میدان استداندارد، مجموعه مذهبی فرهنگی روضه الشهدا

زمان : 00:00 الی 02:00
دارد
دارد
ندارد
دارد